0251 - 7501315 | admin@stitsifabogor.ac.id


Artikel

Pembekalan Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) STIT Sirojul Falah Bogor

  • 9, August 2018
  • Posting by stitsifa

pembekalan-kuliah-kerja-mahasiswa-kkm-stit-sirojul-falah-bogor

Pendidikan Tinggi Islam mempunyai tugas pokok untuk menyelenggarakan pendidikan pengajar, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan agama islam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendidikan tinggi islam berupaya menjadi centre of excellence yakni pusat kajian dan pengembangan ilmu agama islam yang diarahkan kepada terciptanya tujuan pendidikan itu sendi...


Promosi Doktor Pendidikan Islam -- Dr. Edy (Doktor ke-162)

  • 31, October 2017
  • Posting by stitsifa

promosi-doktor-pendidikan-islam--dr-edy-doktor-ke162

Sabtu, 14 Oktober 2017 sidang terbuka dalam promosi Doktor Pendidikan Islam dari Promovendus Edy. Acara diadakan di ruang sidang gedung KH. Sholeh Iskandar Sekolah Pascasarjana Universitas Ibn Khaldun Bogor dengan judul Disertasi “Pendidikan Multikultural Di Sekolah Dasar (Studi Atas Buku Panduan Model Kurikulum Pendidikan Agama Islam Berbasis Multikultural Sekolah Dasar)”.

Sidang promosi Doktor ini dipimp...


Album Foto STIT SIFA Bogor

  • Halaman :

    1
    2